Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report1999Open access

Demonstrationsytor i ädellövskog på Sperlingsholms gods i Hallands län

Johansson, Ulf; Andersson, Torbjörn

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
1999, number: 22Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet