Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2000Open access

Uthålligt skogsbruk i södra Östersjöregionen : redovisning av fördjupningsuppgift till kursen Skogsbruk i länderna kring södra Östersjön

Erikers, Karolina; Haggren, Gustav; Kolmert, Anna; Nilsson, Henrik; Severinsson, Thomas; Tillmar, Daniel

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2000, number: 24Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/128806