Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2006Open access

Utvärdering av Korsnäs AB's försök med gödsling i ungskog

Bergh, Johan; Willén, Paul

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2006, number: 26Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet

    UKÄ Subject classification

    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/128808