Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2010Open access

Uthålligt skogsbruk i ädellövsskog : slutrapport från ädellövprogrammet 2003-2009

Löf, Magnus

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2010, number: 42
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet