Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Kvalitetsutveckling av tall i blandbestånd med gran jämfört med tall i monokulturer

Johansson, Arne C.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2012, number: 44Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sverige lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/128819