Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Riktad inventering av skador på skog

Wulff, Sören; Hansson, Per

Published in


Publisher: Institutionen för skoglig resurshushållning, Sveriges lantbruksuniversitet