Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

2024

Faderras och uppfödningsmodell optimerar korsningskvigor

Hessle, Anna

Abstract

Det behövs mer fakta om faderras och uppfödningsmodellers påverkan vid köttrassemin i mjölkkobesättningar. Ett nyligen avslutat försök vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning Skara visar hur vi når förbättrad tillväxt, slaktutbyte och naturvårdsnytta genom kombination av avel och uppfödning.

Published in

Svenska köttföretagen
2024,