Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2024Open access

Kunskap och innovation som verktyg för praktisk förändring

Blix Germundsson, Lisa

Abstract

Ny kunskap och innovation har en viktig funktion att bidra till en hållbar och växande jordbruks- och livsmedelsnäring. Studier av svensk trädgårdsnäring visar att sociala färdigheter och samarbetsförmåga är avgörande för att ny kunskap och innovation ska kunna omsättas i praktisk förändring. Baserat på aktuell forskning vill denna policy brief inspirera till en större kreativitet och satsning på formerna för samarbete mellan aktörer, för att bidra till en hållbar omställning av samhället.

Published in

Policy brief (SLU Future Food)
2024, number: Mars 2024
Publisher: SLU Framtidens mat, Sveriges lantbruksuniversitet