Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021

Naturunderstödd rehabilitering (NUR) på landsbygden – Skånemodellen. Myndighetssamverkan kring stressrelaterad psykisk ohälsa

Kyrö Wissler, Sara; Palsdottir, Anna Maria

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:14
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet