Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2021Open access

Alnarps rehabiliteringsträdgård som forskningsarena : grunderna för nytt rehabiliteringskoncept implementerat inom hälso- och sjukvården i Skåne

Palsdottir, Anna Maria; Kyrö Wissler, Sara

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2021, number: 2021:13
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet