Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Sekretariatet för selektivt fiske : rapportering av 2023 års verksamhet


Ovegård, Mikael (ed.)

Abstract

Under 2023 genomförde sekretariatet för selektivt fiske, vid institutionen för akvatiska resurser på SLU (SLU Aqua), tre projekt tillsammans med svenskt yrkesfiske. Den övergripande målsättningen för alla projekt inom sekretariatet för selektivt fiske är att minska mängden oönskade fångster i svenskt yrkesfiske, samt att utveckla mer skonsamma och rovdjursäkra fiskemetoder. De tre projekt som utfördes under 2023 var:

1 ”Absolut selektivitet i västerhavstrålar” (HaV Dnr 2072-2023) – Kapitel 2

2. ”Selektivitet i tunnel för fisk i räktrålar” (HaV Dnr 2073-2023) – Kapitel 3

3. ”Utveckling av sälsäker puchup-ryssja som ett alternativ inom det kustnära småskaliga multiartsfisket” (HaV Dnr 965-2022) – Kapitel 4

Projekten initierades genom projektförslag som togs fram gemensamt av SLU Aqua och näringen utifrån fiskets uttryckliga behov och idéer. Projektförslagen prioriterades och beslutades av en styrgrupp bestående av representanter från Havs- och vattenmyndigheten och Jordbruksverket, varefter SLU Aqua upphandlade utförare och agerade projektledare för respektive projekt. Projekten avslutades med en vetenskaplig utvärdering (redskapsexperiment) utförd av personal från SLU Aqua.

Keywords

Kommersiellt fiske; redskapsutveckling; selektivt fiske; rovdjurssäkra fiskemetoder

Published in

Aqua reports
2024, number: 2024:3eISBN: 978-91-8046-730-8Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Environmental Sciences

  Publication identifier

  DOI: https://doi.org/10.54612/a.74rvg59ppv

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/128957