Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2003

Många fynd av rödlistade arter i avverkningsmogen skog i Hälsingland

Gustafsson, Lena
Gustafsson, Lena (ed.)

Keywords

naturvård; mossor; lavar; rödlistade arter

Published in


Publisher: Skogforsk och SLU

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/1290