Skip to main content
Factsheet, 2003

Många fynd av rödlistade arter i avverkningsmogen skog i Hälsingland

Gustafsson, Lena

Keywords

naturvård; mossor; lavar; rödlistade arter

Published in


Publisher: Skogforsk och SLU

Authors' information

No information found

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1290