Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2024Open access

Ett sammansatt recept från Boskapsapoteket

Appelgren, Lars-Erik

Published in

Uppsala medicinhistoriska förening
2024, number: 2024, pages: 137-143 Title: Uppsala Medicinhistoriska Förenings Årsskrift 2024

Publisher: Uppsala Medicinhistoriska Förening