Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication in scientific journal2023Open access

Högavkastande partiellt bladmögel-resistent potatis för nordiska förhållanden - första sorten från förädlingsprogrammet Svensk potatisförädling

Ortiz Rios, Rodomiro Octavio; Reslow, Fredrik; Carlson-Nilsson, Ulrika

Published in

Sveriges utsädesförenings tidskrift
2023, Volume: 140, number: 2-2023, pages: 6-10