Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2019Open access

Kartläggning av uppväxtområden för torsk i Egentliga Östersjön

Fredriksson, Ronny; Bergström, Ulf

Published in

Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet