Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2024Open access

En flora berättar

Johansson, Rolf

Abstract

Flora är mångfalden av växter inom ett visst geografiskt område, men ordet har också en andra betydelse: beskrivningen i text och bild av den växande floran vid en bestämd tidpunkt. I den här essän ges exempel på där platsens flora kan läsas ihop med platsens historia.

Published in

Tidskriften Landskap
2024, number: 3, pages: 30-34