Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2024Open access

Making forest research matter : skogsforskares perspektiv på trenderna i Skogsstyrelsens omvärldsanalys

Wallin, Ida

Abstract

Här presentas Future Forests svar på Skogsstyrelsens omvärldsanalys med utgångspunkt i diskussionerna under forskarworkshoppen men slutgiltigt sammanställd av Future Forests arbetsgrupp. Endast fyra av fem teman diskuterades under workshoppen och det femte temat om geopolitik och global ekonomi fick inga deltagare och utelämnades därför i rapporten.

Published in

Policy brief (SLU Future Forests)
2024, number: april 2024
Publisher: SLU Future forests, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Future Forests

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/129309