Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Viltskadestatistik 2023 : skador av stora rovdjur och stora fåglar på tamdjur, hundar och gröda

Frank, Jens; Levin, Maria; Nilsson, Lovisa; Månsson, Johan; Höglund, Linda; Hensel, Henrike

Published in

Rapport från Viltskadecenter
2024, number: 2024-1ISBN: 978-91-988984-5-3
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet