Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023

Sibirisk lärk i norra Sverige : inventering av överlevnad, tillväxt och beståndsstruktur, på uppdrag från Skogsstyrelsen

Nilsson, Urban; Holmström, Emma

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2023, number: 59
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet