Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2020

Skogen räcker inte : hur ska vi prioritera?

Lundmark, Tomas

Abstract

Världen står inför en stor utmaning när klimatförändringen ska begränsas. En växande befolkning kommer att behöva konsumtionsprodukter som framställs på ett hållbart sätt, konsumtionen måste effektiviseras och fossilberoendet minska. Skogen förväntas bidra till denna gröna omställning. Skogssektorn gör redan en stor klimatnytta men för att bidra till Parisavtalet måste skogens bidrag öka ytterligare. En förutsättning för detta är att vi brukar skogen mer, inte mindre, samtidigt som den biologiska mångfalden värnas. Idag skördas i princip hela den tillgängliga tillväxten i skogen. Det betyder att om vi ska göra mer av någon skogsprodukt måste vi göra mindre av någon annan, eller så måste skogens tillväxt ökas så att skogen räcker till mer.

Published in

Future forests rapportserie
2020, number: 2020:4ISBN: 978-91-576-9764-6, eISBN: 978-91-576-9765-3
Publisher: SLU Framtidens skog, Sveriges lantbruksuniversitet

  Associated SLU-program

  SLU Future Forests

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/129997