Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Undersökning av ägg från vinterlekande fiskarter 2017-2022 i Bohusläns skärgårds- och fjordområden

Svensson, Filip; Wernbo, Anders; Johannessen, Peter; Svenson, Anders; Wennhage, Håkan; Thorvaldsson, Baldvin; Jakobsson, Peter

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultaten från äggundersökning av pelagiala fiskägg i skärgårds- och fjordområdena mellan Smögen och Stenungsund under första och andra kvartalet för åren 2017- 2022. Totalt kunde ägg från 25 olika fiskarter identifieras med hjälp av DNA-sekvensering. För dessa fiskarter kunde tidiga äggstadier, som indikation för lokal lek, identifieras för 19 olika arter däribland kommersiellt viktiga fiskarter så som torsk (Gadus morhua), rödspätta (Pleuronectes platessa), äkta tunga (Solea solea) makrill (Scomber scombrus) och skarpsill (Sprattus sprattus).

I analysen delades fiskäggen upp i två storleksfraktioner: ägg med diameter större eller lika med 1,2 mm och ägg mindre än 1,2 mm. Ägg i den större storleksfraktionen analyserades med avseende på art, storlek och utvecklingsstadie för varje lokal (ett håvdrag), ägg i den mindre storleksfraktionen slogs samman per område (ex. alla lokaler i en fjord) och där analyserades endast artsammansättning av DNA-sekvenser i det sammanslagna provet. I den större storleksfraktionen förekom flest ägg av torsk, skarpsill, rödspätta och lerskädda (Hippoglossoides platessoides), och i den mindre storleksfraktionen dominerade dna-sekvenser från sandskädda (Limanda limanda), skrubbskädda (Platichthys flesus), vitlinglyra (Trisopterus esmarkii), glyskolja (Trisopterus minutus) och femtömmad skärlånga (Ciliata mustela).

Keywords

fiskägg; lokala bestånd; lekperioder; torsk; äggstadie; genetisk streckkod

Published in

Aqua notes
2024, number: 2024:12eISBN: 978-91-8046-745-2
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet