Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024

Behovsanalys och förslag på övervakning av fisk och kräfta : översyn av krav på övervakning i Hjälmaren, Mälaren, Vänern och Vättern

Ek, Caroline; Holmgren, Kerstin; Andersson, Mikael

Published in

Havs- och vattenmyndighetens rapport
2024, number: 2024:7eISBN: 978-91-89329-80-5
Publisher: Havs- och vattenmyndigheten