Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2024

Lantbruksdjur - i ett klimat under förändring

Gran, Katarina; Gunnarsson, Stefan

Abstract

År 2010 började Hushållningssällskapet arbeta med klimatanpassning genom projektet Gradvis. Mycket av det vi 2010 bedömde skulle kunna inträffa till 2040, har redan hänt. Syftet med detta faktablad är att ge en tillämpad bild av hur klimatförändringarna påverkar förutsättningarna för djurhållning i lantbruket samt visa på åtgärder som behöver vidtas nu för att bibehålla en god djurhälsa, gott djurskydd samt en bra produktion.

Published in

Gradvis faktablad
2024, number: 16
Publisher: Hushållningssällskapet Halland