Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2024

Rätt faderras och uppfödningsmodell optimerar korsningskvigan

Hessle, Anna; Åkesson, Ulrika

Abstract

Det behövs mer kunskap om hur ras och uppfödningsmodell påverkar avkomman vid köttrassemin i mjölkkobesättningar. Ett nyligen avslutat försök vid SLU Götala nöt- och lammköttsforskning i Skara visar hur vi når förbättrad tillväxt, slaktutbyte och naturvårdsnytta genom en optimerad kombination av avel och uppfödning.

Published in

Svenska vallbrev
2024, number: 2, pages: 1-2