Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

W4F Waste for Fertilization: Framtagning av lokalproducerad kretsloppsnäring

Alsanius, Beatrix; Vendrame, Marta; Karlsson, Maria

Abstract


Keywords

E. coli; hydroponisk odling; indikatororganismer; komatsuna (Brassica rapa var. periviridis); livsmedelssäkerhet; växtnäring

Published in

Landskapsarkitektur, trädgård, växtproduktionsvetenskap: rapportserie
2024, number: 2024:6ISBN: 978-91-8046-931-9, eISBN: 978-91-8046-932-6
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet