Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2024Open access

Be circular – Från rötrester av svartvatten och köksavfall till flytande gödselmedel

Alsanius, Beatrix; Hjelm, Niklas; Vendrame, Marta; Kjerstadius, Hamse; Karlsson, Maria

Abstract

Effektiv användning av ändliga resurser är ett av de främsta målen för en hållbar utveckling. I ett kretsloppsperspektiv skulle näringsrikt avloppsvatten och näring fastlagd i köksavfall kunna bli till flytande gödselmedel till hobbyodlare. Vår utgångspunkt var sidoströmmar från biogasproduktion, både svartvatten (d.v.s. toalettvatten) och den flytande fraktionen av köksavfall. I ett Partnerskap Alnarp projekt mellan SLU, AlnarpFoodTech Ek. för. och RecoLab vid NSVA i Helsingborg undersökte vi bland annat förbättringsområden för att ta fram en tillförlitlig och säker växtnäringsprodukt.

Published in

LTV-fakultetens faktablad
2024, number: 2024:7
Publisher: Fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet