Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Doctoral thesis, 2005

Lära av trädgård : pedagogiska, historiska och kommunikativa förutsättningar för skolträdgårdsverksamhet

Åkerblom, Petter

Keywords

educational institutions; school children; gardening; recreational areas; teaching methods; sectoral planning

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2005, number: 2005:77
ISBN: 91-576-6976-7
Publisher: Department of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences

   SLU Authors

  • Åkerblom, Petter

   • Department of Landscape Planning Alnarp, Swedish University of Agricultural Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/13009