Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2024Open access

Utan spaning ingen aning : långsiktig effektuppföljning av övergödningsåtgärder behövs för ökad kostnadseffektivitet

Geranmayeh, Pia; Fölster, Jens; Djodjic, Faruk; Futter, Martyn; Collentine, Dennis; Kyllmar, Katarina; Blombäck, Karin

Abstract

Sedan 1990-talet har svenska staten gett medel för olika åtgärder som ska minska övergödningen av våra vatten. Trots 30 års åtgärdsarbete är kunskaperna bristfälliga om vissa åtgärders effekt, särskilt på lång sikt och under varierande förhållanden, då tillförlitliga mätningar endast skett på några fåtal platser under kort tid. Om åtgärderna utformas och placeras fel blir de ineffektiva och likaså användningen av stödmedlen.

Published in


Publisher: Program Övergödning, Sveriges lantbruksuniversitet