Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Utvärdering av pegelmätningar i IKEU-vattendrag 2007-2011 : vad ger vattenståndsmätningar för information om surstötar? Ett Fokusprojekt inom IKEU

Wilander, Anders; Östlund, Mikael; Andrén, Cecilia

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för vatten och miljö
2013, number: 2013:2
Publisher: Institutionen för vatten och miljö, Sveriges lantbruksuniversite