Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Överdosering av kalk : underlag till revision av Naturvårdsverkets handbok för kalkning av sjöar och vattendrag

Persson, Gunnar; Wilander, Anders; Willen, Eva; Wällstedt, Teresia

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:3
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversite

   SLU Authors

  • Persson, Gunnar

   • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Wilander, Anders

    • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Willén, Eva

     • Department of Environmental Assessment, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences
    Oceanography, Hydrology, Water Resources

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/130170