Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002Open access

Erfarenheter av temperaturloggar i sjöar inom Integrerad Kalknings Effekt Uppföljning och nationell miljöövervakning

Holmgren, Kerstin

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2002, number: 2002:19
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

UKÄ Subject classification

Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Sciences

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/130172