Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Doctoral thesis2005Open access

Kor och människor : nötkreatursskötsel och besättningsstorlekar på torp och herrgårdar 1850-1914

Israelsson, Carin

Keywords

dairy cattle; milk production; animal feeding; malnutrition; history; sweden

Published in

Acta Universitatis Agriculturae Sueciae
2005, number: 2005:102ISBN: 91-576-6901-5
Publisher: Dept. of Economics, Swedish University of Agricultural Sciences