Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2022Open access

PM – Kartläggning av uppväxtområden för sik i Bottniska viken

Fredriksson, Ronny; Erlandsson, Mårten; Bergström, Ulf

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet