Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Research article2024Peer reviewedOpen access

Från Hernquist till nutid: Hur vår förståelse för häststryparsjukan kvarka har utvecklats

Appelgren, Lars-Erik; Gröndahl, Gittan

Abstract

Kvarka är en smittsam hästsjukdom, beskriven redan 1251 av Jordanus Ruffus (33), men finns omnämnd tidigare hos till exempel Pelagonius Saloninus (9). Idag vet vi att kvarka orsakas av bakterien Streptococcus equi subspecies equi (S equi). Hästarna drabbas av en svårartad och smärtfylld luftvägsinfektion. Ofta ses variga bölder i lymfknutorna i huvud och hals. Symtomen kan också vara lindriga och likna en vanlig förkylning. I dag finns vaccin mot kvarka. I den engelskspråkiga litteraturen finns intressanta historiska teckningar av kvarka (25), men där saknas svenskspråkiga källor. I det följande vill vi ge ett svenskt, etymologiskt och historiskt perspektiv på sjukdomen kvarka med avstamp i tiden för den svenska veterinärmedicinens fader, Peter Hernquist, genom några andra svenska företrädare och fram till dagens molekylärbaserade tekniker och möjligheter. Denna resa från historiska metoder till dagens vetenskapliga tillvägagångssätt visar på stora framsteg inom veterinärmedicinen när det gäller förståelsen och hanteringen av kvarka.

Published in

Svensk Veterinärtidning
2024, Volume: 5, pages: 27-32