Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Biologisk recipientkontroll vid Forsmarks kärnkraftverk : årsrapport för 2023

Adill, Anders; Eiler, Stefan; Holliland, Per; Wallin Kihlberg, Isa; Åkerlund, Carolina

Keywords

Kärnkraft; kylvatten; recipientkontroll; provfiske; bottenfauna

Published in

Aqua notes
2024, number: 2024:16eISBN: 978-91-8046-624-0
Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet