Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Sammanställning av släktträdet över den skandinaviska vargpopulationen fram till 2023

Åkesson, Mikael; Danielsson, Anna; Flagstad, Öystein; Svensson, Linn

Abstract

Under inventeringsperioden 2023/2024 påvisades 46 familjegrupper av varg i Skandinavien. I en av dessa familjegrupper fanns en revirmarkerande, reproducerande immigrant och i sju av familjegrupperna fanns en eller två revirmarkerande F1, d.v.s. avkommor till immigranterna i Galven/Prästskogen eller Tiveden 2. Det genomsnittliga värdet för inavelskoefficienten bland avkommorna i familjegrupperna under vintern 2023/2024 ( = 0,23) var något lägre än föregående vinter.

Keywords

Inavel; Skandinavien; släktträd; varg

Published in

Rapport från SLU Viltskadecenter
2024, number: 2024-3eISBN: 978-91-988984-7-7
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet