Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2024Open access

Beskattningsmodell för järv : prognoser för järvpopulationen 2025 vid olika beskattningsnivåer under 2024, baserade på inventeringsdata från 2023

Andren, Henrik; Aronsson, Malin; Persson, Jens

Published in

Rapport från SLU Viltskadecenter
2024, number: 2024:4eISBN: 978-91-988984-8-4
Publisher: SLU Viltskadecenter, Sveriges lantbruksuniversitet