Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2023Open access

PM – Kartläggning av uppväxtområden för piggvar i Östersjön

Erlandsson, Mårten; Fredriksson, Ronny; Bergström, Ulf

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet