Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007Open access

Pärongallkvalster

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Gallkvalster är mikroskopiskt små djur som tillhör spindel dj  uren. Till skillnad mot övriga spindeldjur som har fyra par ben (vuxna djur) har gallkvalster endast två par ben. Pärongallkvalster, Eriophyes pyri (syn. Phytoptus pyri) är ett mycket vanligt förekommande skadedjur på päron. Angrepp forekommer främst i fritidsodlingar. Den något märkliga skada de fororsakar tolkas av många som en svampsjukdom. Förutom päron, som är den huvudsakliga värdväxten, kan även häggmispel, rönn, vitoxel och kvitten ( Cydonia oblonga) angripas. Det är dock oklart om det är varieteter av P pyri som uppträder på andra värdväxter än på päron. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 172 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Pettersson, Maj-Lis

   • Department of Entomology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Landscape Architecture

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/13636