Skip to main content
Factsheet, 2007

Pärongallkvalster

Pettersson Maj-Lis

Abstract

Gallkvalster är mikroskopiskt små djur som tillhör spindel dj  uren. Till skillnad mot övriga spindeldjur som har fyra par ben (vuxna djur) har gallkvalster endast två par ben. Pärongallkvalster, Eriophyes pyri (syn. Phytoptus pyri) är ett mycket vanligt förekommande skadedjur på päron. Angrepp forekommer främst i fritidsodlingar. Den något märkliga skada de fororsakar tolkas av många som en svampsjukdom. Förutom päron, som är den huvudsakliga värdväxten, kan även häggmispel, rönn, vitoxel och kvitten ( Cydonia oblonga) angripas. Det är dock oklart om det är varieteter av P pyri som uppträder på andra värdväxter än på päron. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 172 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Pettersson, Maj-Lis
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Entomology

UKÄ Subject classification

Horticulture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/13636