Skip to main content
Report, 2003

WFD-REMGIS - användningen av fjärranalys och GIS för genomförandet av ramdirektivet för vatten

Nordström, Kerstin; Olofsson, Hans

Published in

Metria Miljöanalys Rapport
2003,
Publisher: Metria Miljöanalys

Authors' information

Nordström, Kerstin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Economics
Olofsson, Hans
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Economics

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Forest Science
Agricultural Science
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1383