Skip to main content
Book, 2006

En modell för ekonomisk utvärdering av produktionssystem och djurskyddsåtgärder för grisar

Botermans, Jos

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för jordbrukets biosystem och teknologi (JBT)
2006,
Publisher: Swedish Univ. Agric. Sci., Deptm. of Agricultural Biosystems and Technology

Authors' information

Botermans, Jos
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/13887