Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2003

LIFE Ammoniak . Bärkraftig mjölkproduktion genom minskning av ammoniakförluster på gårdsnivå

Sannö, Jan- Olov; Cederberg, Christel; Gustafsson, Gösta; Hultgren, Jan

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2003,
Publisher: SLU

   SLU Authors

  • Gustafsson, Gösta

   • Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT], Swedish University of Agricultural Sciences
  • UKÄ Subject classification

   Veterinary Science
   Animal and Dairy Science

   Publication identifier

   ISBN: 91-576-6605-9

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/13946