Skip to main content
Book, 2003

LIFE Ammoniak . Bärkraftig mjölkproduktion genom minskning av ammoniakförluster på gårdsnivå

Sannö, Jan- Olov; Cederberg, Christel; Gustafsson, Gösta; Hultgren, Jan

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens miljö och hälsa)
2003,
Publisher: SLU

Authors' information

Gustafsson, Gösta
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Rural Buildings and Animal Husbandry [LBT]
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Animal Environment and Health
Cederberg, Christel
Sannö, Jan- Olov

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

Publication Identifiers

ISBN: 91-576-6605-9

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/13946