Skip to main content
Conference paper, 2005

Nya metoder för återcirkulation av växtnäringsämnen från avfall

Kirchmann, Holger

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avd. för växtnäringslära
2005, number: 211
Publisher: SLU

Conference


Föredrag hållna på Kungl.Skogs- och Lantbruksakademien

  SLU Authors

  • Dödsbo, Holger

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/13991