Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Gödslingsrekommendationer och optimala kvävegivor för lönsamhet och kväveeffektivitet i praktisk spannmålsodling

Stenberg, Maria; Bjurling, E; Gruvaeus, I; Gustafsson, K

Published in


Publisher: Hushållningssällskapet

   SLU Authors

  • Stenberg, Maria

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/13992