Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2007

Torkning av flisad råvara för pelletering

Örberg, Håkan

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 121
Publisher: SLU-BTK

    UKÄ Subject classification

    Forest Science
    Renewable Bioenergy Research

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/14007