Skip to main content
Factsheet, 2007

NEDBRYTNINGEN AV AVVERKNINGSRESTERNA EFTER SKÖRD GENOM GRUPPHANTERING I FÖRSTA GALLRINGEN, I TALLBESTÅND

Wall, A

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 103
Publisher: SLU-BTK

Authors' information

Wall, A

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14009