Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2006

Systemlösningar för jordbrukets driftsbyggnader - ombyggnadshandbok - Byggnader för ekologisk slaktgris

Hörndahl, Torsten; Ascard, Kristina

Keywords

Byggnader; ekologiska slaktgrisar; planering; inredning; utfodring; vatten; ventilation; rastgård; planlösning;

Published in


Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Hörndahl, Torsten

   • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Ascard, Kristina

    • Department of Agricultural Biosystems and Technology, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science
   Veterinary Science
   Animal and Dairy Science

   Publication identifier

   ISBN: 978-91-576-7211-7

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/14029