Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2003

Naturgasbaserad infravärme i växthus. Fas II : Optimering av systemet

Mikael Näslund LTH, Sven-Åke Ljungberg, Högskolan i Gävle, Schussler Hartmut
Sven-Åke, Ljungberg (ed.); Högskolan, i Gävle (ed.); Mikael, Näslund LTH (ed.)

Abstract

Växthus har en hög energianvändning och energikostnaden är en stor del av produktionskostnaden för odlaren. Infravärme (IR) har i industrilokaler och liknande visat sig minska uppvärmningsbehovet. IR har studerats i samma syfte i växthus. Speciell vikt har lagts på att också studera plantornas tillväxt och kvalitet. Mätningar av temperaturerna i växthusen har visat att nettouppvärmningsbehovet minskade med strax över 10% för det IR-värmda huset i jämförelse med konventionellt värmda växthus. En besparing med 10- 20% torde vara möjlig med mindre ändringar. Mätningar av temperaturer på valda platser i växthuset och termografering visade på temperaturskillnader mellan olika punkter på växthusbordeni det IR-värmda växthuset. Upprepad termografering utförd under liknande utstrålningsförhållanden visar att produktionsborden i växthuset med IR-strålare har variationer i strålningstemperatur och strålningstemperaturmönster förorsakad av inhomogen strålningsvärme från de gasdrivna brännarna och mediarören. Dessa variationer i strålningsvärme ger i sin tur upphov till variationer i växtbetingelser och tillväxtförlopp hos sticklingar och saluplantor. Resultatet från termografi- och tillväxtstudierna på plantmaterialet indikerar att relativa luftfuktigheten är en viktig faktor för att omfördela strålningsvärmen och säkerställa ett optimalt mikroklimat vid användning av IR-strålare i växthus. Dessa skillnader kan reduceras om växthusets planlösning tillåter placering så att IR-strålarnas strålningbilder delvis överlappar varandra. Även val av brännareffekt, luftöverskott och strålningsrörets utformning inverkar. Det diskuteras hur en god utformning erhålles. Noggranna studier av sticklingars rotutveckling visade på skillnader orsakade av plantornas placering i förhållande till undervärmerören. Skillnaderna utjämnades när plantorna efter omplantering odlades vidare till färdigvara. Ett växtslag som visade sig bli kompaktare och därmed få förhöjd kvalitet då IR-värme användes

Keywords

Naturgas; infravärme; sticklingar; rotutveckling; krukväxter; utplanteringsväxter; energibesparing

Published in

Rapport SGC
2003, number: 143
Publisher: Svenskt Gastekniskt Center AB

   SLU Authors

  • Schüssler, Hartmut

   • Department of Crop Science, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Economics and Business
  Horticulture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/1405