Skip to main content
Factsheet, 2006

Möjligheter för reduktion av spädgrisdödligheten genom tidig identifikation av suggor med riskbetonat beteende

Svendsen, Jörgen; Olsson, Anne-Charlotte; Rantzer, Dan

Keywords

spädgrisdödlighet; sugga; beteende

Published in


Publisher: JBT

Authors' information

Svendsen, Jörgen
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Olsson, Anne-Charlotte
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology
Rantzer, Dan
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Agricultural Biosystems and Technology

UKÄ Subject classification

Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14079