Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2007

Växterna är mer lika oss själva än vi tror!

Ericsson, Tom

Published in

Hemträdgården
2007, number: 1, pages: 33-36
Publisher: Riksförbundet Svensk Trädgård

    UKÄ Subject classification

    Horticulture

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/14196